|    Do wakacji zostało: 237 dni
 • 31
 • października
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Konkurs


Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej

 

 Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Oddział PTTK w Kozienicach i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Kozienickiego

Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. 

Konkursy Krasomówczy organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych,
 • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej,
 • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych.

Eliminacje Konkursu odbywają się w czterech etapach:

 1. Eliminacje szkolne
 2. Eliminacje powiatowe
 3. Eliminacje wojewódzkie.
 4. Finały Ogólnopolskie.

Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 9.30 w Kozienickim Domu Kultury, ul. Warszawska 29.

Zgłoszenia do eliminacji szkolnych należy składać do p. Moniki Kłos do dnia 04 października 2016 r.:

Tematyka Konkursu

 • Uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa tematy.
 • Prezentują w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.
 • Wystąpienie trwa 5 minut z tolerancją 30 sekund.

Należy pamiętać, że są to konkursy krasomówcze, a nie recytatorskie. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych.

Kryteria ocen

 Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:

 1. Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu.
 2. Konstrukcję wypowiedzi.
 3. Ogólną prezentację tematu.
 4. Sugestywność wypowiedzi.
 5. Jasność i logiczność formułowanych myśli.
 6. Płynność oraz poprawność wyrażania się.
 7. Bogactwo języka i jego barwność.
 8. Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego.
 9.  Kontakt ze słuchaczami.