|    Do wakacji zostało: 237 dni
 • 31
 • października
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Konkurs


Regulamin Konkursu Kolęd i Pastorałek

NA TEN NOWY ROK

 I. Cel:
Celem konkursu jest:

 1. Zachowanie ciągłości tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek.
 3. Wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami.

II. Organizator:
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice.

III. Termin i miejsce:
9 grudnia 2014r. od godz. 11.00, sala widowiskowa Kozienickiego Domu Kultury, ul. Al. 1 Maja 8.

IV. Zasady regulaminowe:

 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne z terenu powiatu kozienickiego, które przygotują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Akompaniament:
  • półplyback,
  • a cappella,
  • zespół muzyczny (do 5 osób).
 3. Utwory ocenianie będą w trzech kategoriach wiekowych:
  • ­szkoły podstawowe kl. 0-III,
  • szkoły podstawowe kl. IV-VI,
  • gimnazja, szkoły średnie,
  i w dwóch kategoriach konkursowych:
  • soliści,
  • duety i zespoły wokalne (do 6 osób).
 4. W przypadku zespołu i duetu o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.
 5. Jury powołuje organizator.
 6. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody przydzielone przez jury.
 7. Transport i ubezpieczenie zapewniają placówki delegujące.
 8. Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia.
 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 grudnia 2014r. w Kozienickim Domu Kultury, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl i drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora z dopiskiem „konkurs kolęd”.
 10. Organizator zapewnia:
  • nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania imprezy,
  • dyplomy za udział dla solistów i zespołów.
 11. O miejscu i dacie Koncertu Galowego laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora podczas przeglądu konkursowego.
 12. W sprawach dotyczących konkursu informację można uzyskać pod nr tel. 48 611 07 5048 611 07 50.
 13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.