|    Do wakacji zostało: 237 dni
 • 31
 • października
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

KonkursRegulamin
V Konkursu Kolęd i Pastorałek
NA TEN NOWY ROK

Kozienice, 10 grudnia 2013r.

I. Cel:                                                                                                                    

  Celem konkursu jest:

 1. Zachowanie ciągłości tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek.
 3. Wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami.

II. Organizator:

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26 - 900 Kozienice.

III. Termin i miejsce:

10 grudnia 2013r. od godz. 11.00, sala widowiskowa Kozienickiego Domu Kultury, ul. Al. 1 Maja 8.

IV. Zasady regulaminowe:

 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne z terenu powiatu kozienickiego, które przygotują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Akompaniament:
 • półplyback,
 • a cappella,
 • zespół muzyczny (do 5 osób).
    3. Utwory ocenianie będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • szkoły podstawowe kl. 0-III,
 • szkoły podstawowe kl. IV-VI,
 • gimnazja, szkoły średnie,

   i w dwóch kategoriach konkursowych:

 • soliści,
 • duety i zespoły wokalne (do 6 osób).

    4. W przypadku zespołu i duetu o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.
    5. Jury powołuje organizator.
    6. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody przydzielone przez jury.
    7. Transport zapewniają placówki delegujące.
    8. Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia.
    9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 grudnia 2013r. w Kozienickim Domu Kultury, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl i drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora z dopiskiem „konkurs kolęd".

    10. Organizator zapewnia:

 • nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania imprezy,
 • dyplomy za udział dla solistów, duetów i zespołów.

    11. O miejscu i dacie Koncertu Galowego laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora podczas przeglądu konkursowego.

    12.  W sprawach dotyczących konkursu informację można uzyskać pod nr tel. 48 611 07 50.

     13.  Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej organizatora www.dkkozienice.pl