|    Do wakacji zostało: 237 dni
 • 31
 • października
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Konkurs


REGULAMIN KONKURSU  „WESOŁE OWOCE I WARZYWA

Organizator

Organizatorem  Konkursu   „WESOŁE  OWOCE  I  WARZYWA” zwanego  dalej  „Konkursem ” jest  Agencja  Rynku  Rolnego  w  Warszawie,  ul.  Nowy  Świat 6/12,    00-400  Warszawa, reprezentowana przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Radosława Szatkowskiego zwanego dalej „Organizatorem” .

 Cel Konkursu

Celem  Konkursu  jest  promowanie  oraz  informowanie  o  produktach  rolnych  i  żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych Agencji wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych  (Dz. U. z  2012 r., poz.  633, z późn. zm.) oraz propagowanie zasad zdrowego żywienia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.

Przedmiot Konkursu

1.  Przedmiotem  Konkursu  jest  wykonanie  pracy  konkursowej  wg  kryteriów  podanych  przez Organizatora  w  postaci  zakładki  do  książki  oraz  przeniesienie  praw  autorskich  zależnych do nagrodzonych przez  Komisję  konkursową  prac  na  podstawie  art. 921 § 3  Kodeksu Cywilnego,  z  chwilą  zatwierdzenia  rozstrzygnięcia  konkursu  przez  Dyrektora  Oddziału Terenowego  Agencji  Rynku  Rolnego  w  Warszawie  zwanego  dalej  „Dyrektorem  Oddziału Terenowego  ARR  w  Warszawi”,  bez  prawa  do  wynagrodzenia.  Tematyka  pracy  musi nawiązywać do hasła przewodniego Konkursu „WESOŁE OWOCE I WARZYWA”.

2.  Organizator  zastrzega,  że  celem  Konkursu  jest  propagowanie  zasad  zdrowego  żywienia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.

3.  Wymiary pracy (zakładki do książki) mają wynosić ok. 200 mm x 50 mm.

4.  Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną  (rysowanie, malowanie, wklejanie, itp. bez materiałów sypkich).

Warunki uczestnictwa

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie (za pośrednictwem swojej szkoły) uczniowie szkół podstawowych położonych na obszarze województwa mazowieckiego (I kategoria: klasy 0 - 3;  II kategoria: klasy 4 - 6).

Zgłoszenia prac konkursowych

1.  Prace   można   dostarczyć   Dyrektorowi   Oddziału   Terenowego   ARR   w   Warszawie korespondencyjnie  bądź  osobiście  do  13.12.2013  r.  roku  do  godziny  15:45(w  przypadku korespondencyjnego dostarczania decyduje data wpływu do Oddziału Terenowego). Za datę zgłoszenia  przyjmuje  się  datę  dostarczenia  pracy do  Oddziału  Terenowego.  Po  wskazanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

      Uwaga !!!!
Prace należy zgłaszać do p. Wioletty Sochar do dnia 05.12.2013r.