|    Do wakacji zostało: 156 dni
 • 22
 • stycznia
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

Zadanie 8

 Zadanie nr 8

 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy”

 

 11 marca 2014 r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w konserwatorium przeprowadzonym pod kierunkiem pani Anny Nowak, którego celem było uświadomienie dzieciom problemu samotności wynikającego z powodu różnych sytuacji życiowych. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się o która  o osobach  z najbliższego otoczenia,  które znalazły się w biedzie, chorobie i  stanie sieroctwa społecznego. Zajęcia  były przygotowane w oparciu o materiały  opracowane przez Panią Justynę Malinowską, kierownika GOPS w Głowaczowie. Konserwatoria  uświadomiły  dzieciom  jak można pomagać tym, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji życiowej.

 Uczniowie klas starszych w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania obejrzeli prezentację multimedialną pt: „Nie jesteś sam” przygotowaną przez koordynatora. Prezentacja przybliżyła uczniom  między innymi problem biedy, ubóstwa, czy eurosieroctwa. Prowadząca omówiła formy pomocy osobom potrzebującym oraz instytucje do których o taką pomoc można się zwrócić. Następnie uczniowie wzięli udział w dyskusji przeprowadzonej pod kierunkiem pani pedagog, której celem było między innymi kształtowanie postaw wobec osób dotkniętych problemem samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej znajdujących się w szkole i najbliższym środowisku.