|    Do wakacji zostało: 81 dni
 • 06
 • kwietnia
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,50 - VIb
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,30 - IVb
 • Filip Bolek - śr. 5,27 - IVa
 • Zuzanna Marczak - śr. 5,27- IVb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,17 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,08 - VIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,00 - VIb
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,00- Va
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,00 - IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,00 - IVa
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,00 - IVa
 • Michał Lech - śr. 4,93 - VII
 • Piotr Kiljański - śr. 4,92 - VIb
 • Julia Skiba - śr. 4,92 - VIa
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr.4,92 - VIb
 • Hanna Majewska - śr. 4,86 - VIIIb
 • Amelia Sobkiewicz - śr. 4,83 - VIb
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 4,79 - VIIIb
 • Aniela Świątkowska - śr. 4,75 - VIb

Zadanie 8

 Zadanie nr 8

 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy”

 

 11 marca 2014 r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w konserwatorium przeprowadzonym pod kierunkiem pani Anny Nowak, którego celem było uświadomienie dzieciom problemu samotności wynikającego z powodu różnych sytuacji życiowych. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się o która  o osobach  z najbliższego otoczenia,  które znalazły się w biedzie, chorobie i  stanie sieroctwa społecznego. Zajęcia  były przygotowane w oparciu o materiały  opracowane przez Panią Justynę Malinowską, kierownika GOPS w Głowaczowie. Konserwatoria  uświadomiły  dzieciom  jak można pomagać tym, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji życiowej.

 Uczniowie klas starszych w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania obejrzeli prezentację multimedialną pt: „Nie jesteś sam” przygotowaną przez koordynatora. Prezentacja przybliżyła uczniom  między innymi problem biedy, ubóstwa, czy eurosieroctwa. Prowadząca omówiła formy pomocy osobom potrzebującym oraz instytucje do których o taką pomoc można się zwrócić. Następnie uczniowie wzięli udział w dyskusji przeprowadzonej pod kierunkiem pani pedagog, której celem było między innymi kształtowanie postaw wobec osób dotkniętych problemem samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej znajdujących się w szkole i najbliższym środowisku.