|    Wakacje!
 • 21
 • września
 • 2021
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Zadanie 8

 Zadanie nr 8

 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy”

 

 11 marca 2014 r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w konserwatorium przeprowadzonym pod kierunkiem pani Anny Nowak, którego celem było uświadomienie dzieciom problemu samotności wynikającego z powodu różnych sytuacji życiowych. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się o która  o osobach  z najbliższego otoczenia,  które znalazły się w biedzie, chorobie i  stanie sieroctwa społecznego. Zajęcia  były przygotowane w oparciu o materiały  opracowane przez Panią Justynę Malinowską, kierownika GOPS w Głowaczowie. Konserwatoria  uświadomiły  dzieciom  jak można pomagać tym, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji życiowej.

 Uczniowie klas starszych w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania obejrzeli prezentację multimedialną pt: „Nie jesteś sam” przygotowaną przez koordynatora. Prezentacja przybliżyła uczniom  między innymi problem biedy, ubóstwa, czy eurosieroctwa. Prowadząca omówiła formy pomocy osobom potrzebującym oraz instytucje do których o taką pomoc można się zwrócić. Następnie uczniowie wzięli udział w dyskusji przeprowadzonej pod kierunkiem pani pedagog, której celem było między innymi kształtowanie postaw wobec osób dotkniętych problemem samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej znajdujących się w szkole i najbliższym środowisku.