|    Do wakacji zostało: 155 dni
 • 23
 • stycznia
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

Zadanie 4

Zadanie nr 4

„Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne”

 W ramach realizacji tego zadania, którego celem było poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej zostały przeprowadzone zajęcia z pedagogiem w klasach 1-3. Na zajęciach uczniowie między innymi nabyli umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji naruszających godność i dobra osobiste człowieka. Ponadto uświadomieni zostali, że są to czyny karalne. Koordynator odpowiedzialna za realizację zadań w klasach 1-3 przedstawiła dokumenty obowiązujące w szkole  tj. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej (głównie obowiązki uczniów) i System Oceniania Zachowania (szkolny savoir vivre). W trakcie zajęć uczniowie mieli także możliwość wcielać się w różne role i oceniać zachowania bohaterów Dzięki odegranym scenkom   dzieci uświadomiły sobie gdzie jest granica dobrego i złego zachowania.

Natomiast w klasach 4-6 uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzenia scenek przygotowanych przez wybranych uczniów na temat zaczepiania kolegów, bójek, używania wulgaryzmów, naruszania dóbr i godności osobistej człowieka oraz robienia zdjęć, nagrywania filmów i publikowania ich bez wyrażenia zgody. Po odegranych scenkach wywiązała się dyskusja na temat różnych zachowań. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi odczuciami i refleksjami. W ramach lekcji wychowawczych uczniowie zostali zapoznani z różnymi dokumentami określającymi prawa   i obowiązki człowieka.