|    Do wakacji zostało: 156 dni
 • 22
 • stycznia
 • 2020
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

Zadanie 5

Zadanie nr 5

 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: „ Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”

 W ramach realizacji zadania V  dla uczniów naszej szkoły zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczno – wychowawcze pod hasłem: „Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić ?” Celem spotkania było uświadamianie zagrożeń i szkodliwego wpływu uzależnień na organizm człowieka oraz ukazanie przyczyn sięgania po nie przez dzieci i młodzież. Zajęcia rozpoczęły się od burzy mózgów „Dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy, narkotyki i dopalacze?”. Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, pt.: „Tytoń, narkotyki, dopalacze, jak się przed tym bronić” przygotowanej przez p. Iwonę Sapińską. Miała ona  na celu pokazanie uczniom zagrożeń zdrowotnych.  Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja, w którą uczniowie chętnie włączali się i przedstawiali swoje zdanie, dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, czy dopalaczy. Na zakończenie uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat promujący zdrowy tryb życia i modę na niepalenie.

5 lutego 2014 roku odbyły się pogadanki dla uczniów klas 1-3  z koordynatorem zadania panią Anną Nowak . Na zajęciach poruszona została tematyka związana z zagrożeniami jakie mogą nieść  za sobą sięganie po tytoń, alkohol, narkotyki i dopalacze. Wszystkie dzieci zgodnie oświadczyły, że nigdy nie sięgną po substancje, które tak szkodzą ich zdrowiu. Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez uczniów prac plastycznych ujętych w tematyce prelekcji.