|    Wakacje!
 • 22
 • października
 • 2021
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Zadanie 5

Zadanie nr 5

 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: „ Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”

 W ramach realizacji zadania V  dla uczniów naszej szkoły zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczno – wychowawcze pod hasłem: „Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić ?” Celem spotkania było uświadamianie zagrożeń i szkodliwego wpływu uzależnień na organizm człowieka oraz ukazanie przyczyn sięgania po nie przez dzieci i młodzież. Zajęcia rozpoczęły się od burzy mózgów „Dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy, narkotyki i dopalacze?”. Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, pt.: „Tytoń, narkotyki, dopalacze, jak się przed tym bronić” przygotowanej przez p. Iwonę Sapińską. Miała ona  na celu pokazanie uczniom zagrożeń zdrowotnych.  Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja, w którą uczniowie chętnie włączali się i przedstawiali swoje zdanie, dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, czy dopalaczy. Na zakończenie uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat promujący zdrowy tryb życia i modę na niepalenie.

5 lutego 2014 roku odbyły się pogadanki dla uczniów klas 1-3  z koordynatorem zadania panią Anną Nowak . Na zajęciach poruszona została tematyka związana z zagrożeniami jakie mogą nieść  za sobą sięganie po tytoń, alkohol, narkotyki i dopalacze. Wszystkie dzieci zgodnie oświadczyły, że nigdy nie sięgną po substancje, które tak szkodzą ich zdrowiu. Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez uczniów prac plastycznych ujętych w tematyce prelekcji.