|    Wakacje!
 • 22
 • października
 • 2021
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Zadanie 2

Zadanie 2

 „Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania)”

 Celem powyższego zadania było uświadomienie dzieciom, jak ważne  jest utrzymanie  dobrych relacji  z  osobami z najbliższego otoczenia:  rodziną, rówieśnikami i znajomymi.

 W ramach realizacji tego zadania w klasach 1-3  przeprowadzona  została pogadanka na temat: „Co każdy z nas może zrobić, aby wszyscy czuli się z nami dobrze?”

 Natomiast w klasach 4-6, w ramach lekcji wychowawczych, poruszona została tematyka dotycząca następujących zagadnień: koleżeństwo, przyjaźń, pomoc słabszym, tolerancja, dobre relacje w zespole klasowym. Została też przeprowadzona  ankieta pt.: „Jakim jesteśmy zespołem klasowym?” (ankieta – załącznik 2)

 W ramach realizacji zadania przeprowadzono także  konkurs  plastyczny pt.: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?

Celem  konkursu była  popularyzacja zasad  bezpiecznego zachowania w szkole oraz najbliższym otoczeniu oraz pobudzenie kreatywności uczniów oraz ich wyobraźni plastycznej. Konkurs  odbył się w dwóch kategoriach wiekowych klasy 1-3 i 4-6.

 

Regulamin konkursu plastycznego organizowanego             

w ramach realizacji projektu „ Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń”

Tematyka konkursu: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?

Cel konkursu: popularyzacja zasad  bezpiecznego zachowania w szkole oraz najbliższym otoczeniu oraz pobudzenie kreatywności uczniów oraz ich wyobraźni plastycznej.

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną  o tematyce: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi? dowolną techniką plastyczną (np. rysunek kredką, ołówkiem, farbami plakatowymi, akwarelą, grafiką komputerową).
 2.  Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych :  
 • klasy I - III
 • klasy IV - VI
 1. Pracę należy  podpisać z tyłu podając imię i nazwisko, wiek oraz klasę i oddać do  10 lutego 2014 roku do pani Aleksandry Wolskiej.
 2. Prace będą oceniane przez 3 - osobowe jury w składzie:
 • pani Aleksandra Wolska - organizator konkursu
 • pani Wioletta Sochar- nauczyciel plastyki
 • pani Danuta Konopka – nauczyciel nauczania zintegrowanego
10 najciekawszych prac zostanie przesłanych do jury konkursu: „Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń”
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa. 

                                                                                                                              Organizator konkursu:

                                                                                                                                                           Aleksandra Wolska