|    Do wakacji zostało: 26 dni
 • 24
 • maja
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,42
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Natalia Masiak - Vb
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,06 - oddz. gim.
 • Aleksandra Plak - VI
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julian Kuc - IVb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Aleksandra Strzelczyk - VI
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Maja Filipiak - IVa
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - VIIb
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Natalia Lewandowska - IVa
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Julia Kozicka - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - Va

Moja Przyszłość

Od września 2014 r. nasza szkoła bierze udział w projekcie Województwa Mazowieckiego pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” – „Moja przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia”. W ramach w/w projektu w naszej szkole organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie biorący w nich udział są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich typach zajęć, czyli w zajęciach z:

 • nauki języka obcego;
 • przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
 • związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

Udział uczniów w projekcie jest nieodpłatny.