|    Wakacje!
 • 22
 • października
 • 2021
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - VIb
 • Filip Bolek - śr. 5,45 - IVa
 • Zuzanna Ćwiek - śr. 5,45 - IVb
 • Weronika Chojnacka - śr. 5,36- IVb
 • Piotr Frączyk - śr.5,36 - IVa
 • Hanna Majewska - śr. 5,28 - VIIIb
 • Kornelia Sobkiewicz - śr.5,28- VIIIb
 • Julia Kozicka - śr. 5,25 - VIb
 • Kinga Olczak - śr. 5,25 - VIb
 • Zuzanna Wieczorek - śr. 5,25- Va
 • Emilia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Natalia Anyszkiewicz - śr. 5,22 - VIIIb
 • Michał Lech - śr. 5,21 - VII
 • Nikola Sobkiewicz - śr. 5,18 - IVa
 • Mikołaj Miziński - śr. 5,17 - Vb
 • Bartłomiej Ćwiek - śr.5,08 - VIa
 • Natalia Masiak - śr. 5,08 - VIb
 • Wiktoria Sobkiewicz - śr. 5,08 - VIb
 • Julian Kuc - śr. 5,08 - Vb
 • Marta Kołodziejczyk - śr. 5,06 - VIIIa
 • Aleksandra Bernaciak - śr. 5,00 - VIIIb
 • Aleksandra Plak - śr. 5,00 - VII
 • Julia Skiba - śr. 5,00 - VIa
 • Maja Słomska - śr. 5,00 - VIa
 • Amelia Sobkiewicz - śr.5,00 - VIb
 • Piotr Kiljański - śr. 5,00- VIb

Historia Szkoły

W długiej historii szkoły w Głowaczowie zachodziły zmiany w jej charakterze i nazwie. Do 1863 roku była to szkoła parafialna nadzorowana przez proboszcza, który był jej zwierzchnikiem. Nazywała się szkołą elementarną opartą o dobrowolny nabór młodzieży. Szkoła ta uczyła dzieci pisać i czytać po łacinie, a utrzymywana była ze składek rodziców.
Od 1864 roku ukaz cara Aleksandra II zmienił nazwę szkoły parafialnej na początkową jednoklasową i dwuklasową ze świeckim programem nauczania na nieco wyższym poziomie od szkoły parafialnej. Była to szkoła rządowa. Koszty utrzymania szkoły i wynagrodzenia nauczycieli obciążały rodziców uczących się dzieci zrzeszonych w Towarzystwie Szkolnym. W szczególnych przypadkach pomocy finansowej udzielały w niewielkiej wysokości carskie władze szkolne. Nauka trwała od jesieni (zakończenie prac polowych) do wiosny. Poziom nauczania był bardzo niski gdyż władzom rosyjskim zależało na rusyfikacji Polaków, a nie na ich kształceniu. Nauczanie odbywało się w wynajmowanych budynkach. W szkole tej mogły prowadzić zajęcia również nauczycielki.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku polski Rząd Ludowy w Lublinie powołał powszechne, obowiązkowe i bezpłatne nauczanie w szkole siedmioklasowej. Program szkoły powszechnej w porównaniu do carskiej szkoły początkowej był znacznie poszerzony i podniesiony na wyższy poziom. W Głowaczowie powstaje siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna, której kierownikiem zostaje Wacław Wilczyński. Uczono: języka polskiego, rachunków z geometrią, przyrody, historii Polski, geografii, robót
ręcznych, rysunków,  śpiewu i gimnastyki. W klasach: V, VI, VII języka niemieckiego lub francuskiego. Po odejściu Wacława Wilczyńskiego kierownikiem został Wojciech Wójcicki, potem Stefan Dobosz (1936), który w 1940 roku został aresztowany przez Niemców i stracony w Oświęcimiu.Nauka dzieci odbywała się w budynku szkolnym oddanym do użytku w 1901 roku. Mieścił się on przy drodze prowadzącej do Leżenic. Gdy w sąsiednich szkołach zlikwidowano klasy V, VI, VII, dzieci zostały przeniesione do szkoły w Głowaczowie. Dotychczasowy budynek okazał się za mały, władze szkolne zmuszone zostały do wynajęcia lokali w domach prywatnych (u Żydów). Podjęto równocześnie
decyzję wybudowania nowego budynku szkolnego w miejscu gdzie obecnie znajduje się Lecznica Zwierząt. Zdążono wykonać jedynie fundamenty ponieważ działania wojenne przerwały jej budowę w 1939r. Po zakończeniu wojny nauka odbywała się w żydowskiej bożnicy do 1946 roku. Naukę prowadzili Stanisław Wierzbiński i Joachim Gut. Uczyły się tutaj tylko dzieci polskie. W latach 1942-44 prowadzone było
tajne nauczanie na poziomie szkoły powszechnej (prowadziła je Zofia Podborska).

Od 1945 roku w Polsce Ludowej szkoły publiczne nazwano podstawowymi. Zgodnie z tymi zmianami szkoła w Głowaczowie przyjęła w określonym czasie nazwę 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej lub Podstawowej, a w 1973 roku Gminnej Szkoły Zbiorczej dla dzieci z Głowaczowa, Lipy, Lipskiej Woli, Henrykowa, Emilowa i Monioch. W 1953 roku, po zmianie lokalizacji rozpoczęto budowę szkoły na placu parafialnym przy szosie z Głowaczowa do Warki. Budowę zakończono w 1955 roku i 1 września tego roku rozpoczęły się w niej zajęcia pod kierunkiem Włodzimierza Rejdaka. W trakcie budowy nowej szkoły w latach 1946-1955 lekcje odbywały się w poniemieckim baraku. Wówczas kierownikiem był Bronisław Tomczyk, później Stefan Gierwatowski, a w latach 1951-53 Helena Krześniak. Od 15 listopada 1953 do 1973 roku kierownikiem był Włodzimierz Rejdak. W okresie 30 lat szkolnych (1946-1975) do szkoły w Głowaczowie uczęszczało ok. 6000 dzieci. Szkołą kierowali:
1974-79 - Maria Kowalczyk
1979-91 - Irena Bieniek
1991-1999 Krzysztof Wolski
od września 1999 - Magdalena Wilkowicz
W latach 1991-94 miała miejsce budowa i oddanie do użytku sali gimnastycznej z łącznikiem.

W wyniku kolejnej reformy oświaty od września 2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki została przekształcona w szkołą ośmioklasową, w której przez dwa lata 2017-2019 będą uczyć się klasy gimnazjalne.