|    Do wakacji zostało: 197 dni
 • 12
 • grudnia
 • 2019
 • |


Najlepsi uczniowie

 • Zuzanna Strzelczyk - śr. 5,67 - Vb
 • Michał Lech - VI
 • Jakub Strzelczyk - śr. 5,31 - IIIb oddz. gim.
 • Zuzanna Wieczorek - IVa
 • Natalia Masiak - Vb
 • Kinga Olczak - Vb
 • Wiktoria Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Bernaciak - śr. 5,17 - VIII
 • Krzysztof Delega - Va
 • Julia Skiba - Va
 • Maja Słomska - Va
 • Aleksandra Plak - VI
 • Jakub Kołodziejczyk - VI
 • Julia Kozicka - Vb
 • Amelia Sobkiewicz - Vb
 • Hanna Majewska - VIIb
 • Tymoteusz Kuc - VI
 • Bartłomiej Ćwiek - Va
 • Maja Filipiak - IVa
 • Julian Kuc - IVb

Jak być bezpiecznym, poznając świat?

2019-11-28 08:00:00
Aby nauczyć właściwych zachowań w globalnej sieci, jaką jest Internet, podkreślić wartość relacji międzyludzkich i pokazać mechanizmy działania nałogów, uczniowie klasy VIb, VII oraz VIIIb Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Głowaczowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali przedstawienia profilaktyczne pod hasłem: „Stop cyberprzemocy i nałogom!”. Spektakle zrealizowano w ramach współpracy z Gminną Komisją ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaprezentowano je 28 listopada 2019 roku na forum szkoły. Na widowni poza uczniami zasiedli zaproszeni goście – sekretarz gminy Głowaczów p.K.Wolski oraz dyrekcja szkoły – p.M.Wilkowicz oraz p.M.Kłos. Cisza na widowni, gromkie brawa oraz słowa uznania dla wykonawców i nauczycieli z ust zaproszonych gości to najlepsze podziękowanie za wkład pracy, zaangażowanie i realizację przedstawień.Wierzymy, że dzięki podejmowanym na terenie szkoły działaniom oc harakterze profilaktycznym uczniowie będą umieli przyjąć właściwą postawę wobec czyhających zagrożeń nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również w cyberprzestrzeni. Będą świadomie podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za swoje życie.